Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

toc
16:19
Przecież pan się budzi tylko po to, żeby sprawdzić na zegarze ile jeszcze panu zostało do zaśnięcia. 
— Wojciech Kuczok, 'Widmokrąg'
Reposted fromtengomiedo tengomiedo viairmelin irmelin
toc
16:18
2736 a074
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
toc
16:18
0373 cdc0
Reposted fromIriss Iriss viasatyra satyra
toc
16:13
toc
16:12
7439 9ea4
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viapeper peper
16:12
15:58
0616 515c
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
toc
15:56
1155 61b0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
toc
15:55
Chciałabym się do kogoś przytulić. Czasem ta ochota nachodzi mnie w środku jakiejś ważnej lekcji, momentami, kiedy piję poranną kawę. Nawet, gdy czytam książkę, chciałabym, aby ktoś podszedł i mnie przytulił. Chociaż to trudne, chciałabym znaleźć kogoś, kto spojrzy w moje oczy i będzie wiedział, że mój umysł krzyczy 'podejdź i mnie przytul, bo za chwilkę się rozpłaczę'. Ale nie mam nikogo takiego.
Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
toc
15:54
Inf1nity | via facebook
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
15:53
6405 1b0d 500

floatan:

7:52

15:52
1017 a072
Reposted fromtwice twice viakerosine kerosine
toc
15:46
toc
15:46
toc
15:44
15:43
4129 c046
Reposted fromtwice twice viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
toc
15:33
Reposted fromkonbeto konbeto viaCarridwen Carridwen
toc
15:33
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
toc
15:31
5739 e642
Reposted fromtaSowa taSowa viaCarridwen Carridwen
toc
15:29
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl